19
การให้ของฝาก ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม ให้แก่กันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้สึกว่า มีความคิดถึง ห่วงหา อาทรและความรักให้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความประทับใจ