1
การจำหน่ายสลากกินแบ่งยังไม่สามารถควบคุมราคาขายได้ตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าไว้ คนทั่วไปอาจจะซื้อสลากจากผู้ชายสลากหรือคนรับแทงหายซึ่งมีอยู่แต่ไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักเพราะเป็นข้อกฏหมายซึ่งเป็นที่ทราบกันดีสำหรับประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ดีมีกระแสมาว่าอาจจะยกเลิกกฏเกณฑ์เดิมแล้วออกกฏหมายใหม่ออกมาใช้กับการกำหนดราคาสลากผลที่ตามมาจะกระทบตนรับแทงหวยหรือผู้ซื้อขายสลาก และประชาชนทั่วไปอย่างไรเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและติดตามไม่น้อย